Veiligheid, Gezondheid en Milieu

De medewerkers van W. van den Heuvel leveren dagelijks een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van weggebruikers en wegwerkers in Nederland. Een veilige omgeving begint bij het creëren van veilige en milieuverantwoorde arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers zelf, waardoor zij en derden niet onnodig worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s. Daarom voeren wij een actief beleid en streven wij naar continue verbetering op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.

 

Om onze ambities op het gebied van veiligheid, kwaliteit en milieu te onderstrepen, zijn wij gecertificeerd volgens:

 

Daarnaast nemen wij deel aan ECOSTARS. 

Ecostars is een programma van de Gemeente Rotterdam met een  erkenningsregeling dat ondernemers op weg helpt naar schone en slimme logistiek. 

Momenteel hebben wij 2 van de drie sterren behaald.   

 

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemerschap

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen is een continue proces dat inzet, transparantie en betrokkenheid van de gehele organisatie vraagt.

We richten ons op een optimaal evenwicht tussen economische belangen, milieubelangen en gezondheidsbelangen.

De doelen die met ons handelen worden nagestreefd veranderen met de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Wij zoeken hierbij naar haalbare stappen om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven. Op deze manier kan W. van den Heuvel op verschillende manieren invulling te geven aan duurzaam ondernemerschap.

Dit doen we op een manier die past bij de aard en omvang van ons bedrijf, zodat ons MVO-beleid niet alleen onze medewerkers aanspreekt en aanmoedigt, maar ook realistisch en haalbaar is.

 

 

 

 

 

 

Veiligheid

Bij W. van den Heuvel is veiligheid het aller belangrijkste. In alles wat we doen staat veiligheid centraal. Altijd! 

Onze focus op veiligheid gaat verder dan alleen het opvolgen van voorschriften. Het verantwoordelijkheidsgevoel om veilig te werken wordt binnen W. van den Heuvel breed gedragen. Om onveilige situaties tijdens onze projecten tot een absoluut minimum te beperken, werken we volgens vaste principes:

  • We verwachten een proactieve en verantwoordelijke houding van onze mensen;
  • We maken gevaarlijke situaties bespreekbaar. We leren van elkaar. Door gevaarlijke situaties te bespreken, voorkomen we incidenten in de toekomst;
  • We kijken verder dan de waan van de dag en houden we elkaar alert op risicovolle situaties;
  • We zien toe op veilig, schoon en nieuw materieel. Vroegtijdig mankementen signaleren. Slim oplossen en voldoen aan de norm. Blijven ontwikkelen en investeren. Zodat onze vakmensen én onze omgeving altijd kunnen rekenen op betrouwbaar materieel.

Zo borgen we een professionele én veilige werkomgeving.

 

VCA certificering

W. van den heuvel is VCA** gecertificeerd. Dit is het hoogt haalbare binnen de VCA norm. 

VCA is in Nederland al 25 jaar de standaard in veilig, gezond en duurzaam werken. Deze norm richt zich op het concreet verminderen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk.

 

Safety Culture Ladder

Safety Culture gaat over de manier waarop mensen veilig samenwerken. Een goede veiligheidscultuur maakt een organisatie minder kwetsbaar voor ongewenste voorvallen.

Milieu

De directie van W. van den Heuvel stelt het milieubeleid jaarlijks vast;

  • Doelstellingen in het KAM-jaarplan (Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu) bepalen we op basis van het vastgestelde milieubeleid;
  • Bewaking door middel van interne en externe audits;
  • Evaluatie en verbeteringen zijn geïntegreerd in onze bedrijfsprocessen.
  • Diverse certificaten waarborgen de kwaliteit van onze producten en dienstverlening.

 

De CO₂-prestatieladder

De CO₂-prestatieladder is voor W. van den Heuvel een belangrijk middel om invulling te geven aan duurzaam ondernemerschap. Het daagt ons uit om bewust en actief te handelen binnen de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van onze projecten op het gebied van energie- en CO₂-reductie.

Om ons energieverbruik en onze CO₂-uitstoot (de zogeheten carbon footprint) in kaart te brengen te verminderen én te rapporteren wordt er bij W. van den Heuvel gewerkt met scopes conform het handboek van de CO₂-Prestatieladder. Op W. van den Heuvel zijn zowel scope 1, 2 als 3 van toepassing.

SCOPE 1

Dit betreft de uitstoot die veroorzaakt wordt door brandstoffen die wij zelf inkopen en verbruiken. Dit is bij W. van den Heuvel voornamelijk (aard-)gas, diesel en benzine.

SCOPE 2

Dit betreft de uitstoot die veroorzaakt wordt als gevolg van elektriciteitsverbruik voor o.a. het verwarmen van onze bedrijfspanden en opladen van onze accu’s (voor bijvoorbeeld de elektrische auto’s, actie- en tekstwagens).

SCOPE 3

Dit betreft de uitstoot die wordt veroorzaakt in de gehele levenscyclus van onze producten die wij verhuren en verkopen. Dit is bij W. van den Heuvel voornamelijk ingekochte goederen en diensten, woon-werkverkeer en bedrijfsafval.

 

Onze CO₂-voetafdruk is gebaseerd op de uitstoot binnen deze drie scopes. De voetafdruk geeft heel overzichtelijk weer waardoor onze CO₂-uitstoot wordt veroorzaakt en wat de grootste veroorzakers zijn van deze uitstoot. Met behulp van de voetafdruk maken wij onze uitstoot inzichtelijk. 

Het besef dat we als organisatie kunnen en willen bijdragen aan een schoner milieu en een gezondere leefomgeving, leeft binnen de W. van den Heuvel. Die gedeelde verantwoordelijkheid zorgt voor diverse inspanningen en activiteiten op het gebied van duurzaam ondernemerschap.