Verkeersmaatregelen

Verkeersmaatregelen

Voor wegwerker en weggebruiker staat veiligheid tijdens wegwerkzaamheden voorop. Wij zorgen voor een robuuste en duidelijke wegafzetting en aanvullende voorzieningen, waardoor een veilige situatie ontstaat en de verkeersdoorstroming tijdens wegwerkzaamheden goed is.

Ons pakket aan verkeersmaatregelen bestaat onder andere uit:

  • ontwerp, advies, plaatsing en onderhoud m.b.t. tijdelijke verkeersvoorzieningen en/of omleidingsroutes;
  • vergunningsaanvragen;
  • werkvakverlichting;
  • verkoop, plaatsing en onderhoud van permanente bebording;
  • tijdelijke verkeersregelinstallaties (VRI);
  • verhuur van actiewagens, tekstwagens en afzetmateriaal;
  • levering en montage van alle typen geleiderail;
  • verhuur en montage van diverse typen barriers.

Verkeersmaatregelen zetten wij in tijdens het plaatsen van geleiderail, barriers en het onderhoud van dynamische verkeersmanagementsystemen. Wij leveren deze dienstverlening ook wanneer u wegwerkzaamheden wilt uitvoeren.

Al onze medewerkers zijn opgeleid om de benodigde verkeersmaatregelen op de juiste manier te treffen. We werken volgens de CROW richtlijnen 96a + 96b en hebben alle benodigde VCA-, ISO- en BRL-certificaten in huis.