Dynamisch verkeers management

Dynamisch verkeersmanagement

Dynamisch verkeersmanagement is een verzamelnaam voor geautomatiseerde real-time maatregelen om de verkeersafwikkeling te reguleren.

 Voorbeelden van dynamisch verkeersmanagement zijn: Rijstrooksignalering, Toeritdosering, Dynamisch Route Informatie Paneel (DRIP's), dynamische (Matrix-) Bebording​, Wegkantsystemen (WKS) en Gladheidmeldsystemen (GMS).

Al deze systemen moeten onderhouden worden. Tijdens deze onderhoudswerkzaamheden staat de veiligheid van wegwerker en weggebruiker voorop. Een goede en duidelijke tijdelijke verkeersmaatregel is hierbij erg belangrijk. Wij ondersteunen u graag met het vinden van de juiste verkeerskundige oplossing zodat de veiligheid voor iedereen gewaarborgd blijft.