Onderhoud van wegen

W. van den Heuvel & Zn. B.V. werkt aan de (her)inrichting van de openbare ruimte en het onderhoud hiervan.  Daarnaast leggen wij de verkeersinfrastructuur aan en onderhouden deze, met de volgende activiteiten:

 • onderhoud van bermen
 • onderhoud van verhardingen
 • onderhoud van kolken
 • onderhoud van goten
 • onderhoud van wegmeubilair
 • onderhoud van vuilnisbakken en containers
 • opruimen van zwerfafval langs wegen en in natuurgebieden
 • uitmaaien van watergangen en waterpartijen
 • maaien van bermen en taluds
 • planten van bomen en struiken
 • kappen en verplaatsen van bomen
 • afvoer van hout voor hergebruik
 • verdere voorkomende werkzaamheden