Verkeersmaatregelen

Voor wegwerker en weggebruiker bij wegwerkzaamheden staat de veiligheid voorop. Een goede en duidelijke wegafzetting is hierbij erg belangrijk.  
Wij verzorgen:

  • Ontwerp en advies bij tijdelijke verkeersvoorzieningen en/of omleidingroutes
  • plaatsing en onderhoud van tijdelijke verkeersvoorzieningen en/of omleidingroutes
  • werkvakverlichting
  • wegmarkeringen
  • levering en montage van alle typen geleidebarriers
  • tijdelijke verkeersvoorzieningen
  • verhuur en montage div. typen barrier
  • verkoop, plaatsing en onderhoud van permanente bebording.
  • tijdelijke verkeersregel installatie (VRI)
  • verhuur aktiewagens, tekstwagens & afzetmateriaal 

Bij calamiteiten en schadegevallen staan wij 24 uur per dag en 7 dagen per week voor u klaar.